Adire  - Prosjektledelse fra teori til praksis

Episode 6: Har konflikten nådd “Point of no return”?

August 26, 2019

I denne episoden deler jeg mine erfaringer fra ulike meglingsarenaer - hva skjer hvis konflikten har gått for langt? Hva er det som skjer når man når point of no return - hvor ingen av partene er villige til å finne en løsning?  Les mer - og finn gratiskurs - på www.adire.no